• Cô Lê Thị Kha
  • Họ và tên:
  • Chức danh:
   Nhân viên
  • Trình độ:
   Chứng chỉ nấu ăn - Chứng chỉ quản lý
  • Họ và tên:
  • Chức danh:
   Nhân viên kế toán
  • Trình độ:
   Cử nhân Đại học Thương Mại - Chứng chỉ kế toán doanh nghiệp