• Cô Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức danh:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Cao đẳng sư phạm mầm non - Chứng chỉ Montessori
 • Cô Trần Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức danh:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Trung cấp sư phạm mầm non - Chứng chỉ Montessori - Chứng chỉ bàn tính gảy Vinabacus
 • Cô Hoàng Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức danh:
   Phụ trách chương trình Tiếng Anh Grape Seed
  • Trình độ:
   Thạc sĩ phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Trường ĐH Southern New Hampshire – Cử nhân ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội