Để nâng cao chất lượng giảng dạy và uy tín của trường Ý Việt Montessori, tuần 1 tháng 8/2019, nhà trường thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tất cả giáo viên.

Bồi dưỡng chuyên môn định kì cho giáo viên trường Ý Việt Montessori

Đây là hoạt động bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp cho giáo viên đang giảng dạy tại trường Ý Việt Montessori. Tuần 1 tháng 8-2019, nhà trường thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tất cả giáo viên nhằm rút kinh nghiệm trong công tác nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, giúp giáo viên có tâm thế vững vàng về năng lực chuyên môn nghiệp vụ chuẩn bị bước vào năm học mới.

 

Những hoạt động này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giáo viên mầm non và trẻ mầm non. Qua đó, các giáo viên sẽ học hỏi được nhiều kiến thức mới mẻ, thú vị, trực tiếp áp dụng vào công việc giảng dạy, giúp trẻ có được những giờ học vui vẻ, thoải mái, hiệu quả.